Jakie animacje robić w PowerPoincie?

By stworzyć w miarę dynamiczną prezentację w programie PowerPoint, niezbędne jest zastosowanie animacji. Poprzez animacje można wprowadzać nowe elementy na slajd, zaakcentować te, które już się na nim znajdują, usunąć je bądź przesunąć. Właśnie ze względu na ich funkcję podzielić je można na cztery główne kategorie:1. Animacje wejścia – pozwalają wprowadzić Więcej…